NYBORG KAJAKKLUB

 

STARTSIDEN

BESTYRELSEN

GALLERI

HER BOR VI

HISTORIE

LINKS

SENIOR+

GÆSTESIDEN

SPONSORER

INSTRUKTØRERNE

KAJAKPOLO

BØRN OG UNGE


MEDLEMSSKAB

Klubbens vedtægter

 

Kontingent  vedtaget på  generalforsamlingen:

Voksne: Indmeldelsesgebyr 300,- og kontingent 100,- pr. mdr.

Børn: Indmeldelsesgebyr 150,- og kontingent 75,- pr. mdr.

Passive: 300,- pr. år.

Kajakskole koster 1600,- kr. incl. 6 måneders medlemskab. (klik her og se)

Kontingenter og gebyr indbetales forud pr. kvartal.

SparNord Bank reg.nr: 9227 konto 4564298552                                           CVR nr.: 32814344

 

Plads i containerne for private kajakker er betinget af at der er plads og koster et engangsbeløb på 1000,- kr.

Derefter et årligt gebyr på 300,- kr. der skal betales i april måned.

Er der ikke plads til flere private kajakker kan man skrive sig på ventelisten hos kassereren, der tildeler pladser.

Nyborg Kajakklubs sikkerhedsanbefalinger

Indmeldelse sker ved at sende følgende oplysninger til info@nyborgkajakklub.dk :

Navn...................................................................

Fødselsdag................................................................

Adresse.........................................................

Postnr.............By...........................................

Telefon......................................................

E-mail..............................................................

Jeg kan svømme 600m (sæt kryds)    JA........NEJ.......

Bemærkninger:……………………………………………………………………….

For børn og unge under 18 år sendes tillige kontaktoplysninger på en forælder/værge

Roansvarlig.

På klubbens faste rodage skal der være en roansvarlig til stede. Bestyrelsen sørger for at der træffes bindende aftaler med medlemmer som er roansvarlig, ved oprettelse af arrangementet på Bookingportalen skrives på hvem der er roansvarlig på det enkelte arrangement.

Kvalifikationer

Den roansvarlige skal godkendes af en af klubbens instruktører. Den roansvarlige er ikke nødvendigvis uddannet havkajak instruktør. Som roansvarlig kan udpeges klubmedlemmer som har god erfaring og rutine. 

Opgaven

Den roansvarlige skal:

·         være tilstede på det aftalte mødested og tid.

·         tilrettelægge turen under hensyn til vind og vejrforhold, herunder start og sluttidspunkt

·         medbringe eller sikre at der medbringes, slæbetov, mobil telefon, pumpe, pagajflyder og fløjte.      

·         sikre at alle roere har en tilpasset kajak, er iført svømmevest og passende beklædning efter årstiden samt at der medbringes vand og evt. solcreme

·         sikre at alle er tilbage som aftalt

·         sikre at kajakker og grej bliver fjernet fra stedet, eller anbragt i klubbens aflåste opbevaringsrum.

·         sikre at evt. lånt grej returneres i samme stand som modtaget.

 

På langtur samt udenbys ture skal den roansvarlig sikre at der tillige medbringes:

·         Ekstrapagaj, kompas og reparationsudstyr

·         Vindskjul

·         Førstehjælp grej

 Kompetence

Den roansvarlige har kompetence til

·         at aflyse turen, såfremt vind og vejrforhold skønnes uegnet til havkajakroning

·         at afvise et medlem såfremt medlemmet ikke har gennemgået kajakskole eller skønnes så uerfarent at den roansvarlige ikke kan tage ansvaret for sikkerheden

·         afbryde turen såfremt vejrforhold eller sikkerhedsforhold skønnes uforsvarlige

 

Memberlink:

 

Er vores opslagstavle for arrangementer herunder også de faste rodage.

 

Alle medlemmer er oprettet i memberlink med login og kodeord.

 

Når du er logget på, kan du ændre kodeord, lægge et billede på og vedligeholde dine kontaktoplysninger.

 

 Det er vigtigt at du vedligeholder dine kontaktoplysninger fremover så f.eks. adresse, mobilnummer og mailadresse er rigtige.